Produkter

Biovacs avloppslösningar håller i generationer och klarar de allra tuffaste reningskraven. Med marknadens största buffert- och reningskapacitet anpassar vi reningsverket efter dina förutsättningar. Tillsammans med serviceavtalet Biovac Trygg är Biovac ett tryggt och smart val.

Biovac Dynamic 1-2 hushåll

Trygg XL-kapacitet & CE-märkt kvalitet

Biovac Dynamic är extremt robusta och självbärande utan rörliga delar i tanken. XL-kapacitet innebär rening från 1 000 liter per dygn och total volym från 5,9 m3. Den kan anpassas för att klara riktigt utmanande grävdjup och för 1-2 hushåll väljer du mellan nedgrävd styrbrunn, upp till 10 meter från reningsverket, eller ett styrskåp ovan mark.

Biovac Minireningsverk 1 hushåll
Biovac Minireningsverk 2 hushåll

Biovac Dynamic 3-10 hushåll

Smart att dela avlopp med trygga Biovac

Biovac Dynamic för 3-10 hushåll är ett bekvämt val när flera hushåll vill gå samman och dela på ett gemensamt reningsverk. Vi sköter hela processen och tar hand om avloppet, så att ni kan ägna er åt annat. Smart, ekonomiskt och miljövänligt. Färre entreprenader och servicebesök ger lägre kostnader, mindre utsläpp och enklare hantering.

Biovac Minireningsverk 3 hushåll
Biovac Minireningsverk 4 hushåll
Biovac Minireningsverk 6 hushåll
Biovac Minireningsverk 8 hushåll
Biovac Minireningsverk 10 hushåll

Biovac Inhouse 1 hushåll

När du inte kan gräva eller tömma

Biovac Inhouse 1 är minireningsverk för placering inomhus. Det krävs ingen eller lite entreprenad. Den installeras frostfritt och mottagningstanken placeras på golv eller grävs ned. Nedgrävningen blir sparsam jämfört med t.ex. Biovac Dynamic. Biovac Inhouse passar bra för bergstomter. Vid installation i befintligt rum kan entreprenad elimineras.

Biovac Minireningsverk 1 hushåll