Wermlands
VA-Teknik AB

Försäljning, installation och service av Biovac minireningsverk

Håkan Haglund på Wermlands VA-Teknik AB

”Vi löser våra kunders problem och utmaningar. Och vi ger oss inte förrän du är nöjd”

Håkan Haglund
Wermlands VA-Teknik AB

Vårt kunderbjudande

Vi arbetar med hög kvalitet och personligt bemötande som ledstjärna


Wermlands VA-Teknik är ett entreprenad- och serviceföretag som drivs av Håkan Haglund. Håkan har arbetat med entreprenad och transport sedan 1994.

Företaget är idag inriktat på försäljning, entreprenad för Biovac avloppslösningar. För att vara en heltäckande leverantör så sköter vi även service av Biovac i Värmland och norra Dalsland.

Ledstjärnan för Wermlands VA-Teknik är noggrannhet och personligt bemötande. Att lösa kundens problem och utmaningar är det vi gör. Och vi ger oss inte förrän du är nöjd. För en nöjd kund är vår bästa marknadsföring.