Så skaffar du Biovac

Sex steg för en lyckad och trygg avloppsaffär som lönar sig i längden.

Hus i skogsglänta

Steg 1

Efter att du kontaktat oss kommer vi på ett kostnadsfritt hembesök och tittar på din fastighets förutsättningar. Därefter ger vi dig ett förslag på lämplig avloppslösning.

Signering av kontakt

Steg 2

När du valt lösning och vi tecknat köpekontrakt hjälper vi dig att ansöka om utsläppsrätt hos kommunen. Vi sköter alla kontakter med kommunen tills tillståndet är klart.

Utmärkning av kabel

Steg 3

Medan vi väntar på att ditt tillstånd ska bli godkänt påbörjar vi planeringen för installationen av din nya Biovac. Viktigt att tänka på är att märka ut var vatten- och elledningar finns på tomten.

Entreprenör grävning

Steg 4

När tillståndet är godkänt avtalar vi om leverans och installation av anläggningen, och vi hjälper dig med installationen.

Servicetekniker

Steg 5

Dags för driftsättning! Först gör vi en funktionskontroll. Sedan skapar du bakteriefloran i reningsverket genom att gå på toa. Efter tre månader gör vi en första service då vi tar prover, ställer in flöden och kopplar in flockningsmedel.

Glada kunder

Steg 6

Luta dig tillbaka och njut av total trygghet. Serviceavtalet Biovac Trygg innehåller bl.a. ett unikt åtagande i hela avloppets livslängd. Vid fel inleds en åtgärd inom 24 timmar. Alla dagar!